• Ταχυδρομικά: Δήμος Ιλίου , Κοινωνική Υπηρεσία, Κάλχου 48-50 ή Νέστορος 101 Τ.Κ.13122
 • Τηλεφωνικά: 2132030016, 017,018
 • Τηλεομοιοτυπία(FAX): 2102696898
 • Email:koinoniki@ilion.gr

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ιλίου υλοποιεί προγράμματα και δράσεις σε ατομικό, ομαδικό και κοινοτικό επίπεδο που απευθύνονται σε όλους τους κατοίκους του Δήμου Ιλίου.

Η Κοινωνική Υπηρεσία εδρεύει στην οδό Νέστορος αρ. 101, και τα τηλέφωνα όπου μπορείτε να απευθύνεστε είναι 213 20 30 016, 017, 018. Η ψυχολογική στήριξη απευθύνεται σε κατοίκους του Δήμου Ιλίου. Τα ραντεβού γίνονται πρωινές ώρες, 8.00-15.00. Η συνάντηση με ψυχολόγο της υπηρεσίας, γίνεται κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερομένου, το οποίο υποβάλλεται είτε τηλεφωνικά είτε αυτοπροσώπως. Ο αριθμός και η συχνότητα των συναντήσεων καθορίζεται από τη διαγνωστική εντύπωση του ψυχολόγου ή του Κοινωνικού Λειτουργού. Ανάλογα με την εντύπωση που θα διαμορφωθεί, μπορεί να πραγματοποιηθούν λιγότερες των οκτώ ή περισσότερες των δέκα συναντήσεων.

Εάν εξυπηρετήστε μόνο απογευματινές ώρες, μπορείτε να απευθυνθείτε στα Δημοτικά Ιατρεία του Αγίου Νικολάου, όπου πραγματοποιούν συνεδρίες εθελοντές ψυχολόγοι. Η διεύθυνση είναι Αγίου Νικολάου και Ζίτσης και το τηλέφωνο 210-5010074.

Μπορείτε να τηλεφωνήσετε στην Κοινωνική Υπηρεσία τα τηλέφωνα όπου μπορείτε να απευθύνεστε είναι 213 20 30 016, 017, 018 από Δευτέρα έως Παρασκευή 8:30-15:00

 • ΑΜΚΑ
 • Εντυπο E1
 • Εντυπο E2
 • Εντυπο E9
 • Ιατρικές Γνωματεύσεις - ΚΕΠΑ (για αναπηρία)
 • Πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΗ / ΕΥΔΑΠ / τηλεφώνου
 • Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος του τρέχοντος οικονομικού έτους 2015
 • ΑΜΚΑ
 • Αποδεικτικό για τρέχουσες δόσεις σε δάνεια ή ανεξόφλητοι λογαριασμοί (Γενικά οποιοδήποτε έγγραφο δηλώνει έντονη οικονομική δυσχέρεια στην οικογένεια)
 • Εντυπο E1
 • Εντυπο E2
 • Εντυπο E9
 • Ηλεκτρονικό συμφωνητικό μίσθωσης ακινήτου ή μισθωτήριο οικίας θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (σε περίπτωση ενοικίου)
 • Κάρτες ανεργίας κάθε ενήλικου μέλους
 • Όσον αφορά τις αποδοχές: βεβαίωση αποδοχών από εργοδότη ή απόκομμα σύνταξης / απροστάτευτων τέκνων, πολυτεκνίας, χηρείας, βεβαίωση επιδόματος ανεργίας από τον ΟΑΕΔ
 • Πιστοποίηση ΚΕΠΑ
 • Πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΗ / ΕΥΔΑΠ / τηλεφώνου
 • Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος του τρέχοντος οικονομικού έτους 2015
 • ΑΜΚΑ
 • Πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΗ / ΕΥΔΑΠ / τηλεφώνου
 • Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
 • ΑΜΚΑ
 • Πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΗ / ΕΥΔΑΠ / τηλεφώνου
 • Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
 • ΑΜΚΑ
 • Αποδεικτικό για τρέχουσες δόσεις σε δάνεια ή ανεξόφλητοι λογαριασμοί (Γενικά οποιοδήποτε έγγραφο δηλώνει έντονη οικονομική δυσχέρεια στην οικογένεια)
 • Εντυπο E1
 • Εντυπο E2
 • Εντυπο E9
 • Ηλεκτρονικό συμφωνητικό μίσθωσης ακινήτου ή μισθωτήριο οικίας θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (σε περίπτωση ενοικίου)
 • Κάρτες ανεργίας κάθε ενήλικου μέλους
 • Κοινωνική Έκθεση
 • Όσον αφορά τις αποδοχές: βεβαίωση αποδοχών από εργοδότη ή απόκομμα σύνταξης / απροστάτευτων τέκνων, πολυτεκνίας, χηρείας, βεβαίωση επιδόματος ανεργίας από τον ΟΑΕΔ
 • Πιστοποίηση ΚΕΠΑ
 • Πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΗ / ΕΥΔΑΠ / τηλεφώνου
 • Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος του τρέχοντος οικονομικού έτους 2015
 • ΑΜΚΑ
 • Εντυπο E1
 • Εντυπο E2
 • Εντυπο E9
 • Κοινωνική Έκθεση
 • Πιστοποίηση ΚΕΠΑ
 • Πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΗ / ΕΥΔΑΠ / τηλεφώνου
 • Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος του τρέχοντος οικονομικού έτους 2015
 • ΑΜΚΑ
 • Βιβλιάριο ασφαλιστικού φορέα
 • Κάρτες ανεργίας κάθε ενήλικου μέλους
 • Κοινωνική Έκθεση
 • Πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΗ / ΕΥΔΑΠ / τηλεφώνου
 • Συνταγή ιατρού
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος του τρέχοντος οικονομικού έτους 2015
 • ΑΜΚΑ
 • Πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΗ / ΕΥΔΑΠ / τηλεφώνου
 • Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος του τρέχοντος οικονομικού έτους 2015
 • ΑΜΚΑ
 • Αποδεικτικό για τρέχουσες δόσεις σε δάνεια ή ανεξόφλητοι λογαριασμοί (Γενικά οποιοδήποτε έγγραφο δηλώνει έντονη οικονομική δυσχέρεια στην οικογένεια)
 • Αποδεικτικό ύπαρξης έκτακτου γεγονότος (θάνατος, πλημμύρα, στράτευση, πυρκαγιά)
 • Έντυπο E1
 • Έντυπο E2
 • Έντυπο E9
 • Ηλεκτρονικό συμφωνητικό μίσθωσης ακινήτου ή μισθωτήριο οικίας θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (σε περίπτωση ενοικίου)
 • Κάρτες ανεργίας κάθε ενήλικου μέλους
 • Κοινωνική Έκθεση
 • Πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΗ / ΕΥΔΑΠ / τηλεφώνου
 • Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος του τρέχοντος οικονομικού έτους 2015
 • ΑΜΚΑ
 • Πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΗ / ΕΥΔΑΠ / τηλεφώνου
 • Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας

Γρήγορη Επικοινωνία

213 2030 020

Τηλεφωνικό Κέντρο για τις Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου Ιλίου

Στείλτε μας Email

koinoniki@ilion.gr

Σε αυτό το email μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις Υπηρεσίες μας για οποιοδήποτε θέμα σας αφορά

Βοήθεια

15312

Πενταψήφιο Τηλεφωνικό Νούμερο