Συμβουλευτικό Κέντρο ΚΕΘΕΑ – ΕΞΕΛΙΞΙΣ

Μετά την αξιολόγηση της πιλοτικής λειτουργίας του Κέντρου για το έτος 2013, το Κέντρο το 2014 ενισχύθηκε με μία ακόμη ψυχολόγο λόγω των  συνεχώς αυξανόμενων αναγκών της ευρύτερης περιοχής, βελτιώνοντας έτσι τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Η ανταπόκριση του Κέντρου στα αιτήματα των συγγενών και των σημαντικών άλλων των εξαρτημένων, ανεξαρτήτως ηλικίας και καταγωγής, στα αιτήματα των εξαρτημένων από διαφορετικές ουσίες (αλκοόλ, χασίς, ηρωίνης ή άλλων ουσιών), σε όποια φάση κι αν βρίσκονται (πρώιμη, περιστασιακή, κατάχρηση) ή και άλλων εξαρτήσεων (τζόγος, διαδίκτυο) κατέστη αμεσότερη και ποιοτικότερη. Αποτέλεσμα ήταν η αύξηση των συνεδριών και η δημιουργία νέων θεραπευτικών ομάδων.

Τηλέφωνο επικοινωνίας : 210 2630454