Κοινωνικό Φαρμακείο

Το Κοινωνικό Φαρμακείο αποτελεί δομή που εντάσσεται στα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου και λειτουργεί σε συνεργασία με τους ιατρούς του Δήμου, τους εθελοντές ιατρούς και εθελοντές Φαρμακοποιούς των Δημοτικών Ιατρείων.

Μέσω της δομής προσφέρονται δωρεάν φάρμακα, παραφαρμακευτικό και υγειονομικό υλικό σε συμπολίτες μας οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση στο σύστημα περίθαλψης. Εξυπηρετούνται άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από αυτή καθώς και μέλη ευπαθών ομάδων που χρήζουν άμεσης βοήθειας, με απαραίτητη προϋπόθεση να είναι ανασφάλιστοι/ες ή ασφαλισμένοι/ες από την Πρόνοια (άστεγοι, άποροι, άνεργοι).

Για την ομαλή λειτουργία του φαρμακείου απαραίτητη είναι η εθελοντική προσφορά φαρμάκων, καθώς και η έμπρακτη στήριξη από ανθρώπους που θέλουν να βοηθήσουν στο έργο και την προσπάθειά μας.

Για το σκοπό αυτό, το Κοινωνικό Φαρμακείο δέχεται φάρμακα κάθε είδους, ακόμα και αν τα κουτιά είναι ανοιχτά και μερικώς χρησιμοποιημένα, καθώς επίσης υγειονομικό και παραφαρμακευτικό υλικό.

Πληροφορίες: Νέστορος 101, 1ος όροφος, 213 2030027,  213 2030014-018, koinoniki@ilion.gr